Funderingsproblemen

Hoe weet ik of mijn woning risico loopt op funderingsproblemen?

Doe de snelle funderingscheck.

Heeft u een woning in Rotterdam? Of bent u op zoek naar een woning? Dan is het interessant om te weten welk type fundering eronder zit. Houten paalfunderingen kunnen namelijk in kwaliteit achteruitgaan, waardoor er schade kan ontstaan.

Benieuwd of het slim is om onderzoek te doen naar uw fundering? Doe de snelle funderingscheck:

 • Vul dan uw postcode in
 • Zie direct een uitslag
Doe de funderingscheck

Zoek uw woning op de Rotterdamse funderingskaart.

• Op de risicokaart kunt u zien of er funderingsproblemen bekend zijn in uw buurt. 

• Op de funderingstypekaart kunt u zien of er iets bekend is over de fundering van uw woning. Als u op het gezochte pand een groen vierkantje ziet staan dan is het funderingstype vastgesteld op basis van funderingsonderzoek. U kunt het onderzoek daar gelijk downloaden.

Bekijk de funderingskaart

Wat is een funderingsprobleem?

De fundering is de constructie die een pand draagt. Bij panden die na 1980 gebouwd zijn, werden betonnen palen gebruikt en die geven zelden problemen. Voor die tijd werden er vaak houten paalfunderingen gebruikt en die kunnen na verloop van tijd slechter worden. Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar. Veel woningeigenaren weten daarom niet welke fundering er onder hun woning zit en in welke staat deze verkeert. Het is belangrijk om dit te weten, want als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken. In het ergste geval kan er zelfs sprake zijn van instortingsgevaar.

Doe de funderingscheck icoon van een onderzeeboot

Hoe herken ik een funderingsprobleem?

Situaties die erop kunnen wijzen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn: 

 • Klemmende ramen en/of deuren
 • Schuin aflopende vloeren
 • Scheuren in de gevel, draagmuren en/of tussenmuren
 • Scheefstand en/of verzakkingen
 • Lekkende goot tussen panden
 • Signalen uit de omgeving

Funderingsproblemen zijn niet altijd zichtbaar. 

Wat zijn de oorzaken van funderingsproblemen?

Funderingsproblemen worden vaak veroorzaakt door een combinatie van de onderstaande factoren:

 • Aantasting van funderingshout door schimmels (paalrot)
 • Aantasting van funderingshout door bacteriën (palenpest)
 • Negatieve kleef (wanneer grond aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt)
 • Constructiefouten, bijvoorbeeld onvoldoende palen

Door funderingsonderzoek kan worden onderzocht wat de staat van de fundering is. Maar ook wat de oorzaak is van aanwezige funderingsproblemen en welke maatregelen u kunt nemen om meer schade te voorkomen.

Waterloket Vragen over (grond)water? Op het Waterloket vindt u allerlei informatie over water in Rotterdam. 

Tot wanneer werden er houten paalfunderingen gebruikt?

Woningen die gebouwd zijn na 1980 hebben vrijwel allemaal een fundering van beton. Maar voor die tijd werden er vooral houten palen gebruikt. Naar schatting hebben 120.000 huishoudens in Rotterdam een houten paalfundering. Een houten paalfundering kan worden aangetast door meerdere oorzaken. Bijvoorbeeld door schimmels (paalrot), bacteriën, (palenpest), te weinig of te korte palen of door negatieve kleef (wanneer grond aan de palen hecht en de palen naar beneden trekt). Om ernstige schade te voorkomen is het belangrijk te weten wat de staat van uw houten paalfundering is. De gemeente Rotterdam nodigt u daarom uit om in uw fundering te duiken. Klik op de button om gelijk offertes aan te vragen bij erkende bureaus voor funderingsonderzoek.

Het kan ook zijn dat uw woning gebouwd is op een ondiepe fundering. Die woningen zakken mee met de ondergrond en kunnen op termijn wateroverlast krijgen. Meer weten over het type fundering onder uw eigen woning? Kijk op de funderingskaart op de homepage van deze website en zoek op adres.

Funderingsonderzoek nodig?

Vraag offerte aan
icoon van een onderzeeboot icoon van een periscoop

Mijn buren hebben funderingsproblemen. Wat betekent dat voor mij?

Als uw buren funderingsproblemen hebben is de kans aanwezig dat dat ook voor u opgaat. Zeker als u de fundering deelt met uw buren (mandeligheid). Daarom is het belangrijk om gezamenlijk funderingsonderzoek uit te voeren.


 

Ik heb recent een woning gekocht. Nu blijkt dat er (mogelijk) funderingsproblemen zijn. Wat kan ik doen?

De koper mag ervan uitgaan dat de woning geschikt is voor normaal gebruik. Als een woning eigenschappen heeft die normaal gebruik in de weg staan, dan kan er sprake zijn van non-conformiteit. Dit kan het geval zijn bij een gebrekkige fundering. Als een ingrijpend funderingsherstel noodzakelijk is, wordt niet aan dat vereiste voldaan en zou eventuele schade op de verkoper kunnen worden verhaald. Win tijdig juridisch advies in over uw eigen situatie.