sublogo

Bekijk de Funderingskaart

Heeft mijn woning een funderingsprobleem?

Of de woning die ik wil (ver)kopen? Volg onderstaande stappen en zie hoe je dat aanpakt.

Duik in je eigen fundering

Ik denk dat mijn woning risico loopt en wil dit laten

Funderings­onderzoek laten uitvoeren

Ik weet dat mijn fundering slecht is en moet

Veel gestelde vragen

Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan. Door funderingsonderzoek kan u als eigenaar meer duidelijkheid krijgen over de staat van de fundering. Bij een aangetaste fundering kan u op tijd actie ondernemen en zo de eigen veiligheid waarborgen en verslechtering van uw pand voorkomen. 

Meer over funderingsonderzoek

Nee. Het Funderingsloket van de gemeente Rotterdam informeert en adviseert eigenaren. De gemeente heeft een subdidieregeling voor gezamenlijk funderingsonderzoek. Een van de voorwaarden is dat het onderzoek wordt uitgevoerd door een erkend onderzoeksbureau. Op deze website kunt u zelf eenvoudig offertes aanvragen bij een van deze bureaus. 

Offerte(s) opvragen voor funderingsonderzoek

Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan, waardoor funderingsherstel nodig is om schade aan de woning te voorkomen en een veilige situatie te behouden. Funderingsherstel betekent dat de oorspronkelijke fundering wordt vervangen door een nieuwe constructie. Er zijn verschillende methoden waarop kan worden hersteld. Dit hangt af van meerdere factoren, zoals de oorspronkelijke constructie en de wensen van de eigenaren. 

Meer over funderingsherstel

Een woningeigenaar is zelf verantwoordelijk voor zijn eigendommen en voor een goede staat van zijn woning, inclusief de fundering. In het bouwbesluit staat dat een constructie van een woning tegen de krachten moet kunnen die daar op inwerken. Gebouwen met een funderingsprobleem voldoen hier niet meer aan. In de woningwet staat dat een eigenaar een bouwwerk niet in een dergelijke staat mag laten komen, hebben of houden.

Meer over funderingsproblemen

Funderingsherstel is duur. Het is daarom belangrijk dat u weet wat u koopt. En dat u betrouwbare, volledige en up-to-date informatie heeft over de staat van de fundering. Dit voorkomt problemen achteraf. De verkoper en de verkoopmakelaar hebben mededelingsplicht. Zij moeten gebreken die bekend zijn, melden aan de koper. Funderingsproblemen zijn niet altijd bekend. In de praktijk komt het voor dat verkopers en makelaars niet altijd informatie kunnen of willen geven over de fundering.

De koper heeft onderzoeksplicht en moet onder andere de staat van de woning te onderzoeken. Hiervoor doen kopers vaak een bouwkundige keuring. Uit een bouwkundige keuring kan blijken dat er sprake is van verzakkingen en scheuren. Maar deze keuring kijkt niet naar de staat en de levensduur van de fundering. Daarvoor is uitgebreid funderingsonderzoek nodig.

Dat begint al door te informeren bij de verkoper, makelaar en buren. En door op deze website het adres te zoeken op de Funderingskaart. Daar staat vaak al veel waardevolle informatie over het type fundering, of de woning in een risicogebied staat en misschien is er zelfs wel al een onderzoeksrapport beschibaar. 

Doe de funderingscheck

Vragen over uw fundering.

play video

Bekijk de interactieve video met uitleg over de soorten funderingen, over mogelijke oorzaken van problemen, en over onderzoek en herstel van houten paalfunderingen. In de video kunt u direct naar het onderwerp waar u meer over wilt weten.

De fundering is de constructie die een pand draagt. Als een fundering het pand niet meer kan dragen, kan dat op termijn veel schade veroorzaken! Omdat de fundering in de grond onder de woning is aangebracht, is deze vrijwel nooit zichtbaar.

Op deze website kunt u zelf al veel te weten komen over uw fundering: bekijk bijvoorbeeld de interactieve video. Daarna toch nog vragen? Bij het Funderingsloket kunt u terecht voor informatie of advies over de fundering van uw woning.

Meer over het Funderingsloket

Duik in je fundering