Funderingsonderzoek

Wat is een funderingsonderzoek?

Een funderingsonderzoek laat zien wat de kwaliteit van een fundering is. Een funderingsonderzoek van een fundering op houten palen bestaat uit de volgende onderdelen:

 • archiefonderzoek waarbij de onderzoekers kijken wat er over het gebouw bekend is en wat voor funderingsconstructie er aanwezig is

Ook doen zij een aantal metingen aan het gebouw zoals:

 • visuele inspectie pand
 • scheefstandmetingen
 • hoogtemetingen
 • grondwaterstandmetingen
 • funderingsinspectie
 • houtonderzoek

Waarom zou ik mijn fundering willen onderzoeken?

Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan. Door funderingsonderzoek kan u als eigenaar meer duidelijkheid krijgen over de staat van de fundering. Bij een aangetaste fundering kan u op tijd actie ondernemen en zo de eigen veiligheid waarborgen en verslechtering van uw pand voorkomen. 

Offerte aanvragen

Is er subsidie voor funderingsonderzoek?

Ja, de gemeente geeft -onder voorwaarden- subsidie voor gezamenlijk funderingsonderzoek. Dat scheelt aanzienlijk in de kosten, want het gaat om een bijdrage tot 75% van de onderzoekskosten. De regeling is bedoeld voor particuliere eigenaren van panden met een woonfunctie. 

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 1. Gezamenlijk funderingsonderzoek, waarbij het merendeel van de eigenaren binnen een bouweenheid meedoet; 
 2. Het onderzoek dient te worden uitgevoerd door een bureau dat op de landelijke erkenningsregeling staat; 
 3. Maximaal 1.500 euro per eigenaar/ per jaar. 

Het onderzoeksrapport wordt op de funderingskaart gezet, zodat de informatie openbaar wordt. Hiermee komt er meer inzicht in de staat van de funderingen binnen onze stad.

 

De beleidsregel

Hoe zet ik een funderingsonderzoek in gang?

De meeste woningen in Rotterdam zijn niet vrijstaand, maar staan aan elkaar en delen de fundering met buurpanden (mandeligheid). Voor de effectiviteit kunnen deze aan elkaar grenzende funderingen het beste tegelijk worden onderzocht. Gezamenlijk funderingsonderzoek is daarom ook een van de voorwaarden die de gemeente Rotterdam heeft gesteld voor de subsidie. Stap 1 is dus het contact leggen met buren om te bespreken of zij mee willen doen.

Stappenplan Funderingsonderzoek

Wat staat er in een onderzoeksrapport?

Als het funderingsonderzoek is uitgevoerd, ontvangt u een rapport. De uitslag geeft informatie over:

 • de staat van de fundering
 • ingeschatte restlevensduur
 • type hout
 • aanwezigheid van schimmels en/of bacterien
 • scheefstand

Uit het onderzoek kan blijken dat er geen problemen zijn. U hoeft dan geen actie te ondernemen. 

Het kan ook zijn dat u niet direct iets hoeft te doen, maar dat u rekening moet houden met herstel van de fundering in de toekomst. In het onderzoeksrapport staat wat de oorzaken zijn van de problemen. Volg de aanbevelingen uit het rapport op om onnodige schade te voorkomen. 

Tot slot kan de uitkomst zijn dat de fundering van slechte kwaliteit is. Dit betekent dat u binnen enkele jaren de fundering moet herstellen om meer schade te voorkomen en om een veilige woning te behouden.

Wat moet ik doen als mijn woning een fundering heeft zonder palen?

Woningen van voor 1980 zijn gebouwd op een fundering met houten palen of op een ondiepe fundering zonder palen. Dat laatste type fundering wordt in de volksmond ook wel 'op staal' genoemd. Omdat er geen houten palen aanwezig zijn, kunnen die ook niet worden onderzocht. 

Deze gebouwen zakken mee met de ondergrond. Dat hoeft geen probleem te zijn als de zakking gelijkmatig is. Bij ongelijkmatige zakking zult u te maken krijgen met scheefstand en scheurvorming. Als de woning al veel is gezakt, dan is er vaak ook sprake van wateroverlast. 

Daarover kunt u meer lezen op deze website. Vragen over grondwater kunt u stellen aan het Waterloket.

Wateroverlast in en rondom uw huis

.pdf