Funderingsherstel

Funderingsherstel doe je samen.

Het herstel van een fundering is een ingewikkeld traject. Het is kostbaar, vergt veel tijd en kan grote impact hebben op uw persoonlijke situatie. De aanpak van funderingsherstel moet bovendien bloksgewijs plaatsvinden omdat in de meeste gevallen meerdere woningen een fundering delen. Dat wil zeggen dat alle eigenaren van woningen waarmee de fundering gedeeld is mee moeten werken aan herstel. Het is dus belangrijk om goede afspraken te maken met de buren.

Als u funderingsherstel wilt uitvoeren, kunt u samen met uw buren met wie uw woning de fundering deelt aan de slag. Indien dit contact stroef verloopt of als het om een groter blok gaat, adviseren we om een procesbegeleider in de hand te nemen. Een procesbegeleider helpt u en uw buren onder andere bij de coördinatie en de voortgang van het hele traject; het offertetraject en de aannemerselectie; het toezicht op het funderingsherstel en communicatie met de aannemer. U kunt een overzicht van procesbegeleiders vinden op de website van het landelijke kenniscentrum.

Procesbegeleiders bij herstel

Wat is funderingsherstel?

Houten paalfunderingen kunnen in kwaliteit achteruitgaan, waardoor funderingsherstel nodig is om schade aan de woning te voorkomen en een veilige situatie te behouden. Funderingsherstel betekent dat de oorspronkelijke fundering wordt vervangen door een constructie met betonnen palen of een combinatie van beton en stalen buispalen. 

Er zijn verschillende methoden waarop kan worden hersteld. Dit hangt af van meerdere factoren, zoals de oorspronkelijke constructie en de wensen van de eigenaren. 

Funderingsherstel is ingewikkeld en tijdrovend. Lees hieronder wat er allemaal bij komt kijken. 

Stappenplan Funderingsherstel

Wat kost herstel en wat levert het op?

Gemiddeld zijn de kosten van herstel tussen de €1.500,- en €1.600,- per m2 begane grond. De kosten zijn echter sterk afhankelijk van de situatie, specifieke wensen en economische omstandigheden.

Als er een VVE (Vereniging Van Eigenaren) is, dan worden de kosten verdeeld volgens de verdeelsleutel in de splitsingsakte. Tenzij u hier zelf andere (schriftelijke) afspraken over maakt.

Van funderingsherstel wordt uw woning weer stabiel en veilig. Maar een nieuwe fundering zelf is niet zichtbaar... wilt u toch dat uw investering meer oplevert? Dan kunt u misschien tegelijk met het herstel waarde toevoegen aan de woning door extra ruimte te maken (zoals een kelder) of uw woning te verduurzamen (bijvoorbeeld door isolatie).

Woning duurzamer maken?

Duurzaam010

Wat doet het Funderingsloket bij herstel?

Er is geen subsidie voor funderingsherstel. Wel is er het Fonds Duurzaam Funderingsherstel waar eigenaren die niet door hun eigen bank geholpen worden terecht kunnen voor een speciale maatwerklening. 

De belangrijkste voorwaarden:

  • Uit funderingsonderzoek blijkt dat funderingsherstel op (korte) termijn noodzakelijk is;
  • Een maatwerklening kan alleen worden aangevraagd door eigenaren die ook daadwerkelijk woonachtig zijn op het adres waarop het funderingsherstel betrekking heeft;
  • Een maatwerklening kan alleen worden aangevraagd door eigenaren die niet meer dan 5 in Nederland gelegen woningen in bezit hebben

Funderingsherstel is kostbaar. Daarom komt de gemeente Rotterdam woningeigenaren die hun fundering duurzaam herstellen tegemoet door een vrijstelling van de leges (omgevingsvergunning) en een tijdelijke verlaging van de OZB. Download hieronder het document Financiering en funderingsherstel voor meer informatie.

Fonds Duurzaam Funderingsherstel

Financiering en funderingsherstel

.pdf

Mijn buren willen niet herstellen, hoe helpt de gemeente mij?

Overleg eerst met de buren waarmee uw woning de fundering deelt. U heeft hun medewerking en toestemming nodig. Wordt deze toestemming niet gegeven en wilt (moet) u toch gaan herstellen? In de meeste gevallen betreft funderingsherstel een zuivere privaatrechtelijke zaak en kunnen eigenaren naar de kantonrechter stappen om toestemming te verkrijgen om gedeelde muren/ funderingen te herstellen en de kosten daarvan vergoed te krijgen.

Alleen in sommige gevallen kan de gemeente een of meerdere eigenaren die weigeren mee te werken aan herstel dwingen om dit alsnog te doen door hen aan te schrijven. Dat gebeurt als minimaal 50% van de eigenaren in het blok hiertoe een verzoek indient. Daarnaast moet uit gedegen funderingsonderzoek zijn gebleken dat er sprake is van een urgente situatie. Bovendien moeten de welwillende eigenaren aantonen dat zij funderingsherstel kunnen betalen en moet het herstelplan klaarliggen.

De gemeente schrijft alleen weigerende eigenaren aan die tijdens de uitvoering van het herstelplan de bouwstroom daadwerkelijk zullen blokkeren. Zo worden de weigerende eigenaren van hoekpanden of panden die in andere zin de bouwstroom niet blokkeren, niet aangeschreven. 

Beleidsregel funderingsherstel