Disclaimer

Deze funderingscheck geeft een inschatting van het risico dat u heeft op (toekomstige) problemen met uw fundering, gebaseerd op bestaande gegevens uit het Kadaster, de funderingstypekaart en uw eigen antwoorden.

Alleen gedegen funderingsonderzoek geeft zekerheid over het type en de staat van uw fundering. Aan deze funderingscheck kunnen geen rechten worden ontleend.